Köszöntő

Az MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport 2013. júliusi megalapítása óta több mint 50 darab tudományos cikket publikált nemzetközi tudományos folyóiratokban, melyek közül 20 publikáció Q1 és ezen belül 8 D1 besorolású folyóiratban jelent meg. A kutatócsoport munkatársai közül hárman PhD fokozatot szereztek, illetve több fokozatszerzés jelenleg is folyamatban van. Számos diplomamunkának és szakdolgozatnak voltunk és vagyunk témavezetői miközben több általunk oktatott kurzuson is megismertetjük az egyetemi hallgatósággal a fotoakusztikus módszer alapjait és fontosabb alkalmazásait. Összességében nagy hangsúlyt fektetünk a tudományos utánpótlás képzésére, a fiatalok bevonására kutatásainkba.

Sikeres kutatási projektekben vettünk és veszünk részt (OTKA, GOP, TÁMOP, GINOP), miközben az ipari együttműködéseink köre is folyamatosan bővül. Munkánkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy a fotoakusztikus mérési módszer számos alkalmazási területen segíti az életminőség javítását, mint pl. a környezetvédelem, az orvosi diagnosztika és az ipari folyamatszabályozás.

Az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén 1994-től folytatott fotoakusztikus spektroszkópiai kutatások és fejlesztések alapjául az a felismerés szolgál, hogy a lézeres fotoakusztikus spektroszkópia egyedülálló módon alkalmas gázok és gőzök koncentrációjának nagy pontosságú, gyors és automatikus mérésére, kivételesen széles, akár ppb-től 100%-ig terjedő koncentrációtartományban, továbbá a módszer alkalmas mesterséges és természetes eredetű aeroszol részecskék valós idejű mennyiségi és minőségi (kémiai és toxikológiai) elemzésére is. Az elmúlt közel 25 évben végzett kutató- és fejlesztőmunkánk eredményeként létrehoztunk egy olyan, az általunk fejlesztett fotoakusztikus műszerekre alapozott eszközparkot és tudásbázist, melynek segítségével a tudomány nemzetközi élvonalába tartozó kutatásokat tudunk végezni.

Meggyőződésünk, hogy a fotoakusztikus módszer fejlődése a közeljövőben is töretlen lesz, köszönhetően részben a fotoakusztikus mérőrendszerek részegységeinek fejlődésének, részben a többek között általunk is kidolgozott új mérési eljárások alkalmazásának. Minden valószínűség szerint a fotoakusztikus módszer újabb területeken válik a hagyományos mérési eljárások versenyképes alternatívájává. Ehhez az izgalmas és kihívásokkal teli folyamathoz szeretnénk legjobb tudásunk szerint hozzájárulni illetve fenntartani a nemzetközileg elismert mértékadó státuszunkat.

 

Prof. Dr. Szabó Gábor

Akadémikus, kutatócsoport vezető